โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่นที่ 2  กศน.อำเภอยะหา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่นที่ 2
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอยะหา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-03 10:10:48 เข้าชม : 25,290 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะหา มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอยะหา จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


.