ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning  กศน.อำเภอรามัน | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอรามัน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-02 19:12:36 เข้าชม : 25,289 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วัน พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน มอบหมายให้ นายอภินันท์ ตงนุใย นายรอมือลี อาแด นายรุกมัน เจ๊ะเล๊าะ นางพาตีเม๊าะ ดีรี นางไลลา ปาลวัล นางสาปีน๊ะ มะยีเต๊ะ นางสาวฟาอีซ๊ะ หะเล๊าะ นางสาวนูรฮายาตี บาหะ นางสาวอัซฮานี กุราหะมาน นางสาวสุไรยา ปายอ นางสาวอานีส๊ะ สะลีมา นางสาวปิยวรรณ์ ชนะทอง และนางสาวนิรอฮานี กะลูแป ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยสถาบัน กศน.ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา


.