ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Click .... เพื่อดูประกาศรับสมัคร 
หรือ Scan QR Code