โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบันนังสตา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-01-28 13:44:26 เข้าชม : 25,175 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 22 มกราคม 2564 นางภิญโญ ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลบันนังสตา นิเทศติดตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรอาชีพพาณิชยกรรมและบริการวิชาการ ทำเครื่องแกง 18 ชม. ณ ที่ทำการกำนันบ้านบือซู ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา


.