ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูปประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-----------------------------------

------------------------------------