ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูปประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Click .... เพื่อดูประกาศรับสมัคร 
หรือ Scan QR Code