ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป









ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน : 

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศผล

-----------------------------------