ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก.และภาค ข. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในการประเมิน ภาค ค.(สัมภาษณ์)  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ภาค ก.และภาค ข. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในการประเมิน ภาค ค.

(สัมภาษณ์)

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศรายชื่อ

-----------------------------------