ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน)  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   ครูอาสาสมัครฯปอเนาะ  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-----------------------------------