ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน  8  อัตรา

ครูอาสาสมัครฯ การศึกษานอกโรงเรียน          จำนวน  2  อัตรา

ครูอาสาสมัครฯ ปอเนาะ                             จำนวน  5  อัตรา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ                           จำนวน  1  อัตรา

Click .... เพื่อดูประกาศรับสมัคร 
หรือ Scan QR Code