ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศผล

-----------------------------------

หรือ Scan