ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ภาค ก. และ ภาค ข.

ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในการประเมิน ภาค  ค.(สัมภาษณ์)
ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-----------------------------------