ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

 

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) 

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-----------------------------------