ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูปประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)