ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาค ก.และภาค ข. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในการประเมิน ภาค ค.(สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ภาค ก. และ ภาค ข.

ที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในการประเมิน ภาค  ค.(สัมภาษณ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

----------------------------------

Click.....เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-----------------------------------