รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานสถานศึกษา (กศน.อ.ธารโต)  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานสถานศึกษา (กศน.อ.ธารโต)
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-15 16:13:15 เข้าชม : 25,294 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่14 มีนาคม 2566 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาว อารีนา ยายอ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ณ กศน.อำเภอธารโต จังหวัดยะลา


.