กศน.ยะลา ขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ยะลา ขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-14 15:05:45 เข้าชม : 25,293 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่13 มีนาคม 2566 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 8 อำเภอ 58 ตำบล โดยเชิญนางภิญโญ ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผอ.กศน.อำเภอยะหา และ นางยามีล๊ะ มีลาเจ๊ะมา ครู กศน.อ.ยะหา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา


.