รับโล่รางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : รับโล่รางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-14 14:46:10 เข้าชม : 25,298 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับมอบโล่คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภท "องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น" ของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี โดยจังหวัดยะลาได้รับรางวัล ดังนี้ 1.ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านดินเสมอ 2.องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา 3.อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอเบตง ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร


.