24.11.65 ร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ รุ่นที่ 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : 24.11.65 ร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ รุ่นที่ 4
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-11-24 14:03:08 เข้าชม : 25,018 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่24 พฤศจิกายน 2565 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยใช้กลไกระดับพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานร่วมกับ ศส.ปชต. โดยนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


.