22.11.65ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : 22.11.65ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-11-22 14:29:30 เข้าชม : 25,234 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่22 พฤศจิกายน 2565 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษา และ นางสาวชลิพร เชื้อคง นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา


.