กิจกรรมจันทร์เช้า เคารพธงชาติ  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กิจกรรมจันทร์เช้า เคารพธงชาติ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-04-11 13:41:57 เข้าชม : 25,249 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่11 เมษายน 2565 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจันทร์เข้าเคารพธงชาติ กิจกรรมร้องเพลงชาติร่วมกัน สวดมนต์ของผู้นับถือศาสนาพุทธ กล่าวดุอาห์ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม และการมอบนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา


.