02.06.64ดำเนินโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : 02.06.64ดำเนินโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-02 22:33:14 เข้าชม : 25,021 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่2 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการ จิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมยาลอ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสถานีต้นทางในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของสถานศึกษาร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นสถานีปลายทางการรับสัญญาณ ณ สถานศึกษา ทั้ง 8 อำเภอ รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 130 คน โดยเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


.