01.06.64ประชุมจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : 01.06.64ประชุมจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-02 22:30:19 เข้าชม : 25,016 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่1 มิถุนายน 2564 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง และได้มอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสถานศึกษา โดยได้กำหนดดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2564 ณ สถานศึกษาทั้ง 8 อำเภอ เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


.