02.06.64นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : 02.06.64นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-06-02 22:27:43 เข้าชม : 25,018 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่2 มิถุนายน 2564 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นิเทศ ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการ จิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา ณ กศน.อำเภอกรงปินัง โดยการอบรมดังกล่าวใช้ระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีสถานีต้นทาง คือ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และสถานีปลายทางเป็นสถานศึกษา ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


.