ปฐมนิเทศและชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษาฝึกปฎิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศและชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษาฝึกปฎิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-04-22 16:33:58 เข้าชม : 25,045 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่20 เมษายน 2564 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศและชี้แนะแนวทางแก่นักศึกษาฝึกปฎิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ระยะเวลา 45 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้าราชการ สังกัด กศน.อำเภอรามัน จำนวน 1 ราย และ กศน.อำเภอธารโต จำนวน 1 ราย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา


.