ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-02-19 22:31:43 เข้าชม : 25,016 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่19 กุมภาพันธ์ 2564 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดโดยสำนักงานเหล่ากาดชาดจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา


.