การประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่ม จชต. ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดปัตตานี  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : การประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่ม จชต. ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดปัตตานี
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-02-19 15:27:07 เข้าชม : 25,008 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่19 กุมภาพันธ์ 2564 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี(ประธานกลุ่มศูนย์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้) และนายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดปัตตานี


.