จัดมุมเรียนรู้ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ตำบลกอตอตือร๊ะ  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : จัดมุมเรียนรู้ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ตำบลกอตอตือร๊ะ
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลกอตอตือร๊ะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-04-22 11:02:57 เข้าชม : 25,149 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผอ.กศน.อำเภอรามัน มอบหมายให้ นางสาวคอตีเยาะ ดามะยะ ครูผู้ช่วย นางสาวปิยวรรณ ชนะทอง ครู กศน.ตำบล และนางสาวอัสมา หรนรุ่ง ครูอาสาฯ ปอเนาะ ร่วมจัดมุมเรียนรู้ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษา ปอเนาะอัลฮาสานียะห์ หมู่ที่ 3 บ้านเจาะกลาดี ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีการจัดทำมุมเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนมุมหนังสือ จัดหนังสือ จัดทำสื่อการสอน และทำความสะอาดภายในอาคารมุมเรียนรู้ เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาที่มาใช้บริการ


.