กลุ่มสนใจ การฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำขนมไทย)  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กลุ่มสนใจ การฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำขนมไทย)
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลกอตอตือร๊ะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-01-28 10:49:28 เข้าชม : 25,238 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.ตำบลกอตอตือร๊ะ จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย (ขนมสังขยาหน้าไหม้) หลักสูตร 20 ชั่วโมง ณ หมู่ที่ 4 บ้านจอแร ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


.