จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับนักศึกษา  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับนักศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลกอตอตือร๊ะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-01-28 10:15:30 เข้าชม : 25,223 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรามัน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลกอตอตือร๊ะ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอรามัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ตำบลกอตอตือร๊ะ จำนวน 30 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและสามารถปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ


.