กศน.อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562"  กศน.อำเภอบันนังสตา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562"
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบันนังสตา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-10-29 14:04:22 เข้าชม : 25,156 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 ตุลาคม 2564 นางภิญโญ ภาชโน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบ SAR ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่อง และผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562" โดยมีนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมผ่าน Google Meet


.