กศน.อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมประชุม "การตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)"  กศน.อำเภอบันนังสตา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมประชุม "การตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)"
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบันนังสตา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-10-29 13:58:47 เข้าชม : 25,157 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 23 กันยายน 2564 นางภิญโญ ภาชโน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบันนังสตา พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม "การตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)" ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลา โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมติดตามครั้งนี้ผ่าน Google Meet


.