กศน.อำเภอบันนังสตา แสดงความยินดีและร่วมส่ง  กศน.อำเภอบันนังสตา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอบันนังสตา แสดงความยินดีและร่วมส่ง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบันนังสตา (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-10-29 13:56:08 เข้าชม : 25,161 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่กศน.อำเภอบันนังสตา แสดงความยินดีและร่วมส่ง นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผอ.กศน.อำเภอยะหา เข้ารับตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา


.