ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ  กศน.อำเภอบันนังสตา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป


เกร็ดความรู้ : ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ

book2

ารอ่านหนังสือ ทำให้เป็นคนเรียนเก่ง เพราะเมื่อเราอ่านหนังสือจะได้เรียนวิชาต่าง ๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสังเกตเห็นนะครับว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งส่วนใหญ่มักจะเป็นนักอ่าน

– การอ่านหนังสือ ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพ หรืออยู่ในวิชาชีพตัวเอง ประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือ ซึ่งการอ่านหนังสือเหมือนกับการปรับปรุงงานและพัฒนาตนเองให้เติบโตอยู่เสมอ

– การอ่านหนังสือ ทำให้เกิดความบันเทิงเริงรมย์ในชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือในแนววรรณกรรม นวนิยาย หรือเรื่องสั้นต่าง ๆ ที่นักเขียนจะถ่ายทอดออกมาทั้งตัวละคร อารมณ์ ข้อคิด คติเตือนใจ รวมทั้งการพรรณนาโวหารที่ช่วยทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและมีความสุข

– การอ่านหนังสือ มีประโยชน์เพราะทำให้สังคมยอมรับ เพราะคนทั่วไปเมื่อมองคนที่อ่านหนังสือจะทำให้คนที่กำลังอ่านดูมีความรู้และมีภูมิฐาน ทำให้มีบุุคลิกดีขึ้น

– การอ่านหนังสือ ทำให้ผู้อื่นมีความคิดลึกซึ้ง และมีความคิดลึกซึ้ง และมีความรู้กว้างขวาง สามารถแสดงความรู้ ความคิดเห็นดี ๆ มีประโยชน์กับทุกคน ได้ทุกที่ทุกเวลา

 

credit : http://www.readbookmore.com/